Let's share yur kind words here... (" _ ")

Tuesday, April 21, 2009

Perjuangan bermula...

Jadual Exam ku..
Oleh : Nawal bt Abd Kadir

Berikut merupakan perjalanan jadual exam saya bagi semester kedua tahun 3 di Fakulti Pendidikan, UKM.

21 April 2009 - Asas Penyelidikan

24 April 2009 - Hak Asasi Manusia

27 April 2009 - Kajian Teks Tafsir dan Hadith

29 April 2009 - Hadith Hukum

4 May 2009 - Kajian Ulum Hadith

6 May 2009 - Kajian Teks Bahasa Arab dalam Pendidikan.


sekarang saya berada dalam dimensi bergelut dengan nota, buku kuliah, perbincangan, latihan dan segala bagai..
Doakan saya ya...

No comments: