Let's share yur kind words here... (" _ ")

Sunday, April 8, 2012

Teks Syarahan MTQ 2012 (4) Dinnie Asyraf

Teks Syarahan MTQ 2012

Tajuk : Muamalat Islam Menjamin Keadilan Sosial
Oleh : Cik Nawal bt Abd Kadir
Penyampai : Muhammad Dinnie Asyraf b. Salim


Assalamualaikum….
Bissmillah….
Terima kasih buat saudari pimpinan majlis, yang dimuliakan barisan para hakim yang arif lagi bijaksana seterusnya para hadirin yang dirahmati Allah sekalian.

Alhamdulilah bersyukur kita kehadrat Allah tatkala kita dipertemukan dalam satu majlis keilmuan yang mana para malaikat turut berpusu-pusu duduk bersama kita, berzikir  dan  mendengar  fikrah islamiyyah.

Insya-allah, pada hari ini saya akan cuba membawa hati-hati  para hadirin agar turut serta bersama saya menyelami, mendalami akan satu mauduk islami  yang berjudul.

“MUAMALAT ISLAM MENJAMIN KEADILAN SOSIAL”
Namun sebelum itu ayuh kita perdengarkan dahulu apakah definisi di sebalik tajuk syarahan saya. Muamalat Islam  membawa erti sebagai tatacara atau peraturan dalam perhubungan sesama manusia samada  berlandaskan syari’at Islam. Menjamin menurut Kamus Dewan pula bermaksud berjanji menanggung kewajipan atau keselamatan orang lain manakala Keadilan Sosial pula bererti manifestasi keadilan di dalam seluruh hal-hal kemasyarakatan.

Hadirin yang dimuliakan Allah sekalian,
Wacana fikrah saya yang pertama berbunyi “ Muamalat Islam Membentuk Negara Berintegriti.
Muamalat Islam yang dibina atas wahyu Ilahi telah memupuk nilai-nilai kejujuran,keikhlasan dan amanah  ketika berurusan sesama manusia dalam apa jua bidang. Budaya ini akan membebaskan masyarakat daripada tertindas angkara perlakuan tidak jujur dan pecah amanah.  Kerajaan telah berjaya melaksanakan enam daripada sembilan inisiatif  yang terkandung di dalam Pelan Hala Tuju Program Transformasi dalam usaha membanteras rasuah di negara kita. Hal ini selaras dengan peringatan yang Allah sebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 188,

Maksudnya “ dan janganlah kamu memakan harta orang lain diantara kamu dengan jalan yang salah”.
Maka, jelaslah di sini bahawa  Muamalat Islam Membentuk Negara Berintegriti.

Hadirin warga dewan sekalian,
Wacana fikrah saya yang kedua merupakan  Muamalat Islam Membanteras Penipuan Dan Pergaduhan.
Urusan jual beli, pinjaman dan insurans yang tidak mematuhi garis panduan syarak lazimnya dikaitkan dengan unsur penipuan dan pergaduhan.  Urwah b. Zubair  merupakan seorang sahabat Rasulullah yang bijaksana dan jujur dalam berniaga  sehingga didoakan oleh baginda agar mendapat keberkatan dalam urusan jual belinya. Perkara ini tepat dengan firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 8,

“ Berlaku adillah kerana adil  itu lebih dekat dengan taqwa”
Penubuhan Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia  telah dapat membantu membanteras unsur penipuan dan pergaduhan dalam aktiviti-aktiviti perniagaan dan kepenggunaan. Oleh yang demikian, jelaslah bahawa Muamalat Islam Membanteras Penipuan dan Pergaduhan.

Hadirin Penjana Transformasi Negara,
Wacana fikrah saya yang ketiga merujuk kepada Muamalat Islam Membentuk Budaya Kerja Cemerlang.
Seorang manusia yang mematuhi tatacara muamalat Islam pasti akan berusaha meningkatkan produktiviti amal dan memperbaiki kesilapannya. Allah berfirman dalam surah an-Nisa’ ayat 58 ,
Maksudnya : “ Sesungguhnya Allah memerintahkan setiap kamu menunaikan amanah kepada ahlinya”.
Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan suatu budaya kerja yang cemerlang dan perlu dilaksanakan oleh setiap kakitangan kerajaan. Indeks Prestasi Utama dalam Enam Teras Keberhasilan Utama Negara (NKRA) membuktikan kesungguhan pemimpin Negara dalam membentuk budaya kerja yang cemerlang dalam kalangan masyarakat.
Maka, perasaan ingin memberikan yang terbaik ketika berkhidmat ini mengukuhkan fakta bahawa “ Muamalat Islam Melahirkan Budaya Kerja Cemerlang”.

Hadirin sekalian,
Wacana fikrah saya yang keempat ialah “Muamalat Islam Menjana Negara Berkebajikan”.
Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 276 yang berbunyi,

Maksud “ Allah memusnahkan riba’ dan menyuburkan sedeqah”.
Khalifah Islam yang ketiga, saidina Umar al-Khattab telah menunjukkan cara bagaimana untuk membantu golongan fakir dan miskin secara efisyen.  Sifat suka membantu dan berbuat kebajikan ini akan berupaya membentuk perpaduan mapan dalam sesebuah masyarakat. Sebanyak 50 Klinik 1 Malaysia telah dibina dengan peruntukan RM10 juta bagi membantu golongan berpendapatan rendah. Maka, jelaslah di sini bahawa Muamalat Islam Menjana Negara Berkebajikan.

Sidang dewan yang budiman,
Wacana fikrah saya yang kelima merupakan “ Muamalat Islam Menjamin Keseimbangan Ekonomi Negara”
Ekonomi Islam berteraskan keadilan dan seimbang menghapuskan jurang antara golongan miskin dan kaya. Islam amat mengambil berat terhadap keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi sejajar dengan sabda Rasulullah riwayat Muslim yang bermaksud “ Ambillah harta daripada orang kaya dalam kalangan kamu dan diberikan kepada orang-orang miskin”.  Bantuan rakyat dan Kedai rakyat 1 Malaysia  merupakan  suatu mekanisma pengagihan wang dalam dasar transformasi ekonomi negara kita.
Oleh yang demikian, terbuktilah bahawa Muamalat Islam menjamin Keseimbangan Ekonomi Negara.

Hadirin yang dimuliakan Allah sekalian,
Wacana fikrah saya yang keenam dibawah lembayung kata “ Muamalat Islam Membina Kestabilan Politik”
Islam adalah agama pembawa sejahtera. Rasulullah merupakan contoh tauladan yang baik dalam menangani masalah masyarakat Islam dengan menggunakan pendekatan hikmah dan bijaksana ketika berhadapan dengan masyarakat Thaif . Firman Allah dalam surah an-Nahl : 125

Maksudnya “ Serulah ke jalan TuhanMu dengan hikmah dan nasihat yang baik”.
Oleh itu, kita haruslah menggunakan pendekatan Islami dalam menghadapi krisis kewangan dunia, ketidaktentuan politik dalam dan luar negara serta beriltizam menjadikan kesaksamaan dan keadilan sebagai asas dalam mengendalikan negara.
Maka, jelaslah bahawa “Muamalat Islam Membina Kesejahteraan Politik”

Akhir kalam, dengan mengambil keenam-enam wacana fikrah saya sebentar tadi, Maka dapatlah deduksikan bahawa Muamalat berlandaskan syariat Islam dapat
1.      Membentuk Negara Berintegriti
2.      Membanteras Penipuan dan Pergaduhan
3.      Membentuk Budaya Kerja Cemerlang
4.      Menjana Negara Berkebajikan
5.      Menjamin Keseimbangan Ekonomi
6.      Membina Kesejahteraan Politik
Seandainya segala isi yang telah saya kupaskan tadi dibumikan dan dipraktikkan oleh masyarakat mutakhir ini, maka impian kita untuk melihat Negara yang cemerlang, gemilang dan terbilang pasti akan menjadi kenyataan.

Sekian.


4 comments:

- Agunci - said...

Assalamualykum.

Agunci datang ziarah sini.

Jemput baca post terbaru.

Moga ada sesuatu yang dapat dijadikan penyeri kehidupan.

Terima kasih.

Anonymous said...

salam, mohon share ye :)

Anonymous said...

blog yang baik!!!!!!!!!!

thaqif said...

saya copy yang ini juga !